Jung-persoonlikheidsvraelys

Persoonlikheid en Soortgelyke Toetse

Test Logo

Toets Inligting

Administrasie tyd
Geen Tydperk (75 vrae)
Vergelykings groep
SA Norme
Telling
Outomatiese / Per Hand Telling
Verslag
Ja

Kort Beskrywing

Gebaseer op Jung se persoonlikheidsteorie en saamgestel as hulpmiddel in beroepsvoorligting: Ekstrovert - Introvert; Denke - Gevoel; Waarneming - Intuïsie; en Beoordeling - Persepsie.

  • Graad 9-12 en naskools
  • Kriterium gebaseer